Σεμινάρια γραφής και ανάγνωσης Braille

Κάνουμε γνωστό στους ενδιαφερομένους ότι θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια γραφής και ανάγνωσης Braille, στα Ιωάννινα και στην Άρτα από αρχές Οκτωβρίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2017, προσκομίζοντας παράλληλα τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν. Με το πέρας του σεμιναρίου […]