Κοινωνικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Η.

Αγαπητά μέλη, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε όσοι θέλουν να ενταχθούν στο κοινωνικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Η.  ΑΛΛΑ και όσοι είναι ήδη θα πρέπει να κάνετε εκ νέου αίτηση ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.idika.gr από τις 15 Φεβρουαρίου 2018 έως και 30 Απριλίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες […]

Σεμινάρια γραφής Braille

Κάνουμε γνωστό στους ενδιαφερομένους ότι θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια γραφής Braille στα Ιωάννινα, στην Άρτα και στο Αγρίνιο τον Απρίλιο 2018. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι 26 Μαρτίου 2018, προσκομίζοντας παράλληλα φωτοτυπία ταυτότητας και εκκαθαριστικό εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.. Θα […]