Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών - Περιφερειακή Ένωση Β/Δ Ελλάδος | τηλ: 26510.76272

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξετάσεων Braille Μαρτίου 2018

Ο αριθμός πρωτοκόλλου των αποτελεσμάτων είναι 630/3-4-18. Οι επιτυχόντες παρακαλούνται τα ελέγξουν τα προσωπικά τους στοιχεία για την ορθή έκδοση των πιστοποιητικών και σε περίπτωση λάθους να ενημερώσουν τους εκπαιδευτές τους. Παρακαλώ πολύ για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε αποκλειστικά και μόνο με […]