Ανακοίνωση για σεμινάρια γραφής Braille

Κάνουμε γνωστό στους ενδιαφερομένους ότι θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια γραφής Braille διάρκειας 50 ωρών στα Ιωάννινα και στην Άρτα τον Οκτώβριο 2018. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2018, προσκομίζοντας παράλληλα μαζί με την αίτηση φωτοτυπία ταυτότητας και εκκαθαριστικό εφορίας […]

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξετάσεων Braille Ιουνίου 2018

Ο αριθμός πρωτοκόλλου των αποτελεσμάτων είναι 1262/29-06-18. Οι επιτυχόντες παρακαλούνται τα ελέγξουν τα προσωπικά τους στοιχεία για την ορθή έκδοση των πτυχίων και σε περίπτωση λάθους να ενημερώσουν τους εκπαιδευτές τους. Όταν εκδοθούν τα πτυχία θα ενημερωθείτε για την παραλαβή τους. Παρακαλώ πολύ για οποιαδήποτε […]