Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών - Περιφερειακή Ένωση Β/Δ Ελλάδος | τηλ: 26510.76272

Σεμινάρια γραφής Braille διάρκειας 50 ωρών στα Ιωάννινα και στην Άρτα

Κάνουμε γνωστό στους ενδιαφερομένους ότι θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια γραφής Braille διάρκειας 50 ωρών στα Ιωάννινα και στην Άρτα τον Ιανουάριο 2019. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2018, προσκομίζοντας παράλληλα μαζί με την αίτηση […]

Ανανέωση καρτών μετακίνησης

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι η θεώρηση των καρτών μετακίνησης με Αστικά και Υπεραστικά ΚΤΕΛ έχει ξεκινήσει από τις 05/11/2018 και θα γίνονται μέχρι και 31/12/2018.Η θεώρηση γίνεται στην Περιφέρεια Ηπείρου αλλά και στα ΚΕΠ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα […]

Συγκρότηση νέας Διοικούσας Επιτροπής

Στις 4 Νοεμβρίου 2018 διενεργήθηκαν εκλογές στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών.Συγκεκριμένα για την Περιφερειακή Ένωση Β/Δ Ελλάδος, ύστερα από συγκρότηση, η νέα Διοικούσα Επιτροπή έχει ως εξής: Σιώτος Απόστολος: Πρόεδρος Παππα Γλυκερία: Αντιπρόεδρος Ντούμας Γεώργιος: Γενικός Γραμματέας Σταύρου Έλενα: Ταμίας Βασιλείου […]