Έκδοση – Θεώρηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2021

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως από τη Δευτέρα 25-01-2021, ξεκίνησε η θεώρηση των παλιών δελτίων μετακίνησης, καθώς βέβαια και η χορήγηση νέων στους δικαιούχους.Σαν καταληκτική ημερομηνία της διαδικασίας έχει οριστεί η 31η Οκτωβρίου της τρέχουσας χρονιάς. Οι τρόποι με τους οποίους μπορούν οι δικαιούχοι […]

Νέος νόμος απαλλαγής τελών ταξινόμησης και κυκλοφορίας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως σύμφωνα  με τον νόμο  Φ.Ε.Κ . 256, Νόμο 4764 Άρθρο 74 από 23 Δεκεμβρίου 2020 διευρύνεται το όριο απαλλαγής τελών ταξινόμησης και κυκλοφορίας για επιβατικά οχήματα, και στα άτομα με οπτική αναπηρία 80% και άνω. Για να ακολουθηθεί  σωστά […]