Ανακοινωση σεμιναρίου BRAILLE Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021

Κάνουμε γνωστό στους ενδιαφερομένους ότι θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια γραφής Braille διάρκειας 50 ωρών, με κόστος συμμετοχής, στα Ιωάννινα και στην Αρτα για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021.Απαραίτητα δικαιολογητικά: Αίτηση, φωτοτυπία ταυτότητας και εκκαθαριστικό […]