Έκδοση – Θεώρηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2022

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως από τη Δευτέρα 24-01-2022, θα ξεκινήσει η θεώρηση των παλιών δελτίων μετακίνησης, καθώς βέβαια και η χορήγηση νέων στους δικαιούχους. Σαν καταληκτική ημερομηνία της διαδικασίας έχει οριστεί η 31η Οκτωβρίου της τρέχουσας χρονιάς. Οι τρόποι με τους οποίους μπορούν […]