Επίσκεψη στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό σχολείο Αμμοτόπου Άρτας

Την περασμένη Παρασκευή, έξι του μήνα, είχαμε τη χαρά να επισκεφθούμε το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό σχολείο του Αμμότοπου, έπειτα βεβαίως από τη ζεστή πρόσκληση που λάβαμε από το εκπαιδευτικό τους προσωπικό. Κάθε φορά που φιλοξενούμαστε από ένα σχολείο δεν είναι ποτέ ίδια ακριβώς με […]