Προκήρυξη σεμιναρίων Braille Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023

Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερομένους την πραγματοποίηση σεμιναρίων γραφής Braille στα Ιωάννινα και στην Άρτα, 52 διδακτικών ωρών με χρονική διάρκεια 3 μηνών και έναρξη την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι 10 Ιανουαρίου 2023.Απαραίτητα δικαιολογητικά: Αίτηση, φωτοτυπία ταυτότητας […]

Αλλαγές στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του νέου Κανονισμού λειτουργίας ΚΕΠΑ, (ΦΕΚ 4830/13-09-2022) το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε Οδηγίες για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης πιστοποίησης της αναπηρίας στο ΚΕΠΑ μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας. Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2022, η αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας στο ΚΕ.Π.Α. υποβάλλεται […]