Τέλη κυκλοφορίας αναπηρικών οχημάτων – Εγκύκλιος ΑΑΔΕ

Δημοσιεύθηκε η Ε.2014/2023 εγκύλιος της ΑΑΔΕ με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αναπηρικών οχημάτων για τα τέλη κυκλοφορίας έως και το 2022, για τα οποία προέκυψε ότι οι ιδιοκτήτες τους δεν ήταν δικαιούχοι απαλλαγής, καθώς και των αναπηρικών που δεν […]

Σε ΦΕΚ η Απόφαση του ΥΠΕΣ για τον καθορισμό των 227 θέσεων εργασίας

Σε ΦΕΚ η Απόφαση του ΥΠΕΣ για τον καθορισμό των 227 θέσεων που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4765/2021, για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β […]

Αλλαγές στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του νέου Κανονισμού λειτουργίας ΚΕΠΑ, (ΦΕΚ 4830/13-09-2022) το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε Οδηγίες για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης πιστοποίησης της αναπηρίας στο ΚΕΠΑ μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας. Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2022, η αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας στο ΚΕ.Π.Α. υποβάλλεται […]

Απαλλαγή τελών ταξινόμησης και τελών κυκλοφορίας για τα άτομα με οπτική αναπηρία με συνολικό ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως σύμφωνα με την απόφαση 1235 από την εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 5083, Τεύχος Β’, από τις 04/11/2021 τα ενδιαφερόμενα μέλη για την απαλλαγή των τελών ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας από τον νόμο 4764/23-12-2020 μπορούν πλέον να προσκομίσουν […]

Νέος νόμος απαλλαγής τελών ταξινόμησης και κυκλοφορίας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως σύμφωνα  με τον νόμο  Φ.Ε.Κ . 256, Νόμο 4764 Άρθρο 74 από 23 Δεκεμβρίου 2020 διευρύνεται το όριο απαλλαγής τελών ταξινόμησης και κυκλοφορίας για επιβατικά οχήματα, και στα άτομα με οπτική αναπηρία 80% και άνω. Για να ακολουθηθεί  σωστά […]

Ενημέρωση ΟΠΕΚΑ για φορολογικές βεβαιώσεις 2020

H Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ εν όψει της υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 επισημαίνει προς όλους τους ενδιαφερόμενους ότι: Δυνάμει της απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β 406/11.02.2020 ) κατ’ εφαρμογή των σχετικών φορολογικών διατάξεων, που καθορίζουν ποιες […]