Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών - Περιφερειακή Ένωση Β/Δ Ελλάδος | τηλ: 26510.76272

Νομοθεσία

Απαλλαγή τελών ταξινόμησης και τελών κυκλοφορίας για τα άτομα με οπτική αναπηρία με συνολικό ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως σύμφωνα με την απόφαση 1235 από την εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 5083, Τεύχος Β’, από τις 04/11/2021 τα ενδιαφερόμενα μέλη για την απαλλαγή των τελών ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας από τον νόμο […]

Νέος νόμος απαλλαγής τελών ταξινόμησης και κυκλοφορίας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως σύμφωνα  με τον νόμο  Φ.Ε.Κ . 256, Νόμο 4764 Άρθρο 74 από 23 Δεκεμβρίου 2020 διευρύνεται το όριο απαλλαγής τελών ταξινόμησης και κυκλοφορίας για επιβατικά οχήματα, και στα άτομα με οπτική αναπηρία 80% και […]

Ενημέρωση ΟΠΕΚΑ για φορολογικές βεβαιώσεις 2020

H Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ εν όψει της υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 επισημαίνει προς όλους τους ενδιαφερόμενους ότι: Δυνάμει της απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β 406/11.02.2020 ) κατ’ εφαρμογή των σχετικών […]