Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών - Περιφερειακή Ένωση Β/Δ Ελλάδος | τηλ: 26510.76272

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών

Πανελλήνιος Σύνδεσμος ΤυφλώνΟ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών ιδρύθηκε το 1932 και είναι πανελλαδικής εμβέλειας κοινωνικο-συνδικαλιστικό πρωτοβάθμιο σωματείο ομοσπονδιακού τύπου με 9 Περιφερειακές Ενώσεις.

Είναι ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών (Ε.Ο.Τ.) και μετέχει δραστήρια στην επίσημη διαβούλευση με την Πολιτεία με στόχο την ισότιμη κοινωνική ένταξη των Ατόμων για θέματα Τυφλότητας.

Η Περιφερειακή Ένωση Β/Δ Ελλάδας ιδρύθηκε το 1985 με έδρα και καλύπτει τις περιφερειακές ενότητες .

Είναι Εξουσιοδοτημένη να διαβουλεύεται με τις Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές.