Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών - Περιφερειακή Ένωση Β/Δ Ελλάδος | τηλ: 26510.76272
grafeio

Σιώτος Απόστολος: Πρόεδρος

Κατσαρός Σωτήριος: Αντιπρόεδρος

Σταύρου Έλενα: Γενική Γραμματέας

Ντούμας Γεώργιος: Ταμίας

Μιχαήλ Παναγιώτης: Οργανωτικός Γραμματέας