Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών - Περιφερειακή Ένωση Β/Δ Ελλάδος | τηλ: 26510.76272

Έκδοση – Θεώρηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2022

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως από τη Δευτέρα 24-01-2022, θα ξεκινήσει η θεώρηση των παλιών δελτίων μετακίνησης, καθώς βέβαια και η χορήγηση νέων στους δικαιούχους.
Σαν καταληκτική ημερομηνία της διαδικασίας έχει οριστεί η 31η Οκτωβρίου της τρέχουσας χρονιάς. Οι τρόποι με τους οποίους μπορούν οι δικαιούχοι να προχωρήσουν στη θεώρηση των δελτίων είναι δύο:
Πρώτον κλείνοντας τηλεφωνικό ραντεβού με το αρμόδιο τμήμα της Περιφερειακής τους ενότητας, είτε σε κάποιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, και δεύτερον συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και προσκομίζοντας τα στο γραφείο του Συνδέσμου μας στα Ιωάννινα, έτσι ώστε να ακολουθηθεί από εμάς ολόκληρη η διαδικασία για τη διευκόλυνση του δικαιούχου.
Πιο συγκεκριμένα ο δικαιούχος θα πρέπει να φέρει μαζί του το παλιό δελτίο, κι αν ο χώρος σε αυτό για το καινούριο αυτοκόλλητο δεν είναι επαρκής και τρεις φωτογραφίες για να βγει το νέο,φωτοτυπία ταυτότητας,εκκαθαριστικό προηγούμενου έτους καθώς και τη γνωμάτευση της αναπηρίας του από το Κέντρο Πιστοποίησης. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου και η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονης,όπου θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή δελτίου μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ θα σας δίνεται από το αρμόδιο τμήμα είτε από το γραφείο του Συνδέσμου μας.Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2651076272.

Σχετικά άρθρα

Ανακοινωση σεμιναρίου BRAILLE Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021

Κάνουμε γνωστό στους ενδιαφερομένους ότι θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια γραφής Braille διάρκειας 50 ωρών, με κόστος συμμετοχής, στα Ιωάννινα και στην Αρτα για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021.Απαραίτητα δικαιολογητικά: […]

Νέος κύκλος σεμιναρίων Braille Οκτωβρίου 2019

Κάνουμε γνωστό στους ενδιαφερομένους ότι θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια γραφής Braille διάρκειας 50 ωρών, με κόστος συμμετοχής στα Ιωάννινα και στην Άρτα τον Οκτώβριο 2019. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019.Απαραίτητα δικαιολογητικά: Αίτηση, φωτοτυπία […]